می 26 2015 0دیدگاه

تولیدات کارگاه

تولید فنس ایران فنس، ارایه دهنده انواع فنس های توری گالوانیزه  در اندازه های مختلف و ارتفاع متغیر از 50 سانتی متر تا 3 متر و با چشمهای از 4 تا 7 سانتی متر است. و لوله گالوانیزه در اندازه و قطرهای متفاوت تولید می کند.