می 26 2015 0دیدگاه

پروژه ها

برخی پروژه های ما عبارتند از : نصب فنس ورزشگاه بزرگ عسلویه و نخل تقی،  نصب فنس مجموعه زمینهای ورزشی عسلویه، فنس کشی اطراف فلر پالایشگاه گاز فجر جم،  نصب و تولید فنس اطراف محوطه فاز 14 گازی،  تولید و نصب پارک جنگلی شهر اسیر به مساحت 9000 متر مربع